Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Revitalisere av Ski Sentrum har startet!

Nå starter arbeidet med å revitalisere Ski sentrum

Fra å være et lite brukt område for byliv, skal Ski sentrum fornyes til et område med aktivitetssoner for lek, idrett, rekreasjon og byliv. Prosjektet omfatter infrastruktur for vann, avløp og overvann og gatevarme. Dagens parkeringsplass skal transformeres til et grønt torg, hvor det skal etableres parkouranlegg, fontener, skøyteanlegg og lekeplasser.
 

Regnbed på torgene

Sweco har hatt detaljprosjektering for utomhusfagene, som dekker alle fagene knyttet til prosjektet.


– Dette er et omfattende prosjekt som involverer mange fagfelt og grenser til andre utviklingsprosjekter. Planlegging av logistikk i byggefasen er viktig for å sikre midlertidig tilgang til nærings- og forretningslokaler, samt trygg ferdsel for gående og syklende gjennom byggeområdet, forteller regionleder og prosjekteier Guro Emilie Sverreng.


Hun forteller at håndtering av overvann har vært en viktig del av prosjektet.


– Overvannet skal i stor grad føres til regnbed både på torgene og i Idrettsveien. Dette har krevd stor presisjon fra landskapsarkitektene våre, sier hun.

Levende byrom

På de nye torgene er det planlagt å legge til rette for torgfunksjoner og møteplasser for større og mindre arrangementer for byens innbyggere. Dette prosjektet er første del av byutviklingen i Ski.

1.mars tok ordføreren i Ski det første spadetaket, og markerer med det at arbeidet er i gang.


– Vi er svært stolte av å få være med å forme det nye Ski sentrum. Vi tror dette vil gi et stort løft til kommunen og bidra til å skape byliv og gode møteplasser som er tilgjengelig for alle. Mange av våre medarbeidere bor i Ski og vil dermed få glede av dette. Det skaper stolthet og motivasjon, avslutter Guro Emilie.

Sak innsendt av Sweco Ski

Siste nytt