Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Ny utlysning fra Nordre Follo - 5,1 mill til bærekraftige prosjekter!

Er du næringsdrivende i Nordre Follo og har en fremtidsrettet forretningsidé som du ønsker å utvikle? Enten virksomheten din er ny eller etablert, har du nok en gang mulighet til å søke om støtte gjennom kommunens bærekraftsfond for næringslivet.

Nå skal 5,1 millioner kroner deles ut til bærekraftige og samfunnsnyttige prosjekter i Nordre Follo kommune. Søknadsfrist er 31. august 2022.

Dette er andre gang kommunens bærekraftsfond lyses ut. Fondet på til sammen 10 millioner kroner ble først lyst ut i fjor, og da ble 4,9 millioner kroner delt ut til 11 virksomheter i Nordre Follo. Nå gjenstår det 5,1 millioner kroner å tildele lokale virksomheter som søker finansiering til et relevant prosjekt.

Fondet har som mål å gi tilskudd til innovasjon eller omstilling som bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Gjennom å støtte bærekraftige prosjekter, ønsker kommunen å legge til rette for god samfunnsutvikling, etablering av flere lokale arbeidsplasser og utvikling av et fremtidsrettet tjenestetilbud til innbyggerne.

Hvem kan søke?
Fondet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, både nyopprettede og etablerte foretak. Tilskuddene skal bidra til å realisere en bærekraftig forretningsidé, en nysatsning eller et omstillingstiltak. Det forutsettes at virksomheten er hjemmehørende i Nordre Follo kommune.

Hvor mye gis i støtte?
Hvor mye som gis i tilskudd til den enkelte bedrift ses i sammenheng med hvordan forretningsideen er tenkt finansiert. Inntil 500 000 kroner kan bevilges per søker. Dersom prosjektideen vurderes å kunne ha en ekstraordinær høy effekt på bærekraft og sysselsetting, kan det vurderes et høyere tilskudd.

Hvordan vurderes søknaden?
Støtte gis til prosjekter som bidrar til å oppnå ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål. Åtte av disse målene er definert som særlig relevante. Bærekraftsmålene viser til tre dimensjoner av bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Søker må beskrive hvordan prosjektet har en gunstig effekt på en eller flere av disse dimensjonene.

Slik søker du
Mer informasjon om fondet og søknadskriteriene, finnes på kommunens hjemmesider og ved å gå innpå følgende lenke: www.nordrefollo.kommune.no/baerekraftsfond
Her finnes også søknadsskjema som skal fylles ut.

Hvem beslutter tilskudd?
Fondet forvaltes av Nordre Follo kommune. En jury vil vurdere søknadene etter søknadsfrist. Juryens oppgave er å sikre en rettferdig fordeling av fondsmidlene i henhold til fondets formål. Juryen gir en rådgivende innstilling til formannskapet i Nordre Follo kommune, som deretter vedtar tilskuddene. Innstillingen fra formannskapet vil foreligge i løpet av høsten 2022.

Juryen består av Hanne Opdan (ordfører), Knut Tønnes Steenersen (folkevalgt), Stian Ulvøy (Folloregionens Næringsforening), Morten Pedersen (Oppegård Næringsforum), Marius Sandvik (Etablerertjenesten i Follo) og Elisabeth Rytterager (næringsrådgiver Nordre Follo kommune).

Uttalelser fra jurymedlemmene om bærekraftsfondet for næringslivet
Her uttaler jurymedlemmene seg om bærekraftsfondet og hvorfor de oppfordrer lokale virksomheter til å søke om støtte:

Siste nytt