Ski Sentrumsforening

Ski Sentrumsforening består av næringsdrivende i Ski sentrum, og jobber for, og på vegne av det lokale næringslivet for et bedre næringsliv i Ski sentrum.
Alle medlemmer møtes flere ganger i året for å skape en kommunikasjonsplattform hvor alle små stemmer kan bli hørt som en stor, mot og i samarbeid med politikere, kommune og utbyggere.

Vår Visjon
Gatene i Ski Sentrum skal igjen bli populære og attraktive for handel, service og hygge, med et voksende næringsliv. Ski sentrum skal bli attraktive for både næringsdrivende og besøkende.

Drift og organisering
Sentrumsforeningen driftes av styret, som hvert år velges på stormøtet. Folloregionens Næringsforening driver fasiliteringen av møter, administrasjon og fungerer som kontaktpunkt mellom foreningen og kommunen.