Styret

Selvom Ski Sentrumsforening er en underavdeling av FRNF, så har de selvsagt et eget "styre" som tar seg av driften - og er primus motor i alt arbeidet som gjøres.
Stian Ulvøy
Stian Ulvøy
Daglig leder
980 18 270
Silje Gjølberg Finnanger
Silje Gjølberg Finnanger
ELV Advokatfirma
95466993
Steinar Carlsen
Steinar Carlsen
Sentrum Frisør
Arvid Helsem
Arvid Helsem
Nunataq
Ann Kristin Falla
Ann Kristin Falla
Roede