Top Image

Næringsnettverk siden 1991

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og også for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner.
Line

Om oss

Folloregionens Næringsforening (tidligere Follo Næringsråd) er en uavhengig organisasjon som jobber for næringslivet i Folloregionen. Vi jobber aktivt for å ivareta våre medlemmer/ næringslivets interesser gjennom jevnlig kontakt med de politiske og administrative ledd i regionen, andre næringsråd, organisasjoner/foreninger og små som store bedrifter.
Folloregionens Næringsforening samarbeider tett med Ski og Ås kommune, Follo Rådet, NMBU (Norges miljø-og biovitenskapelige universitet) og ikke minst andre næringsråd i regionen vår. Viktigst av alt, samarbeider vi med din bedrift!

Vår Visjon "Vi skal..."
Være stedet hvor næringslivet samles om fellesaktiviteter og strategier.

Være et organ for næringslivet, som fremmer og følger opp saker på vegne av medlemmene.

Sørge for nettverksbyggende aktiviteter som skaper gjensidige relasjoner og forretningsvirksomhet, både internt blant medlemmene men også eksternt.

Være en bidragsyter til gründere og nyetableringer, vekst og etablering i regionen.

Ledelse

Stian Ulvøy
Stian Ulvøy
Daglig leder
980 18 270
Geir Sundbye
Geir Sundbye
Sundbye Consulting
908 22 001

Styremedlemmer

Cathrin Myhre
Cathrin Myhre
No4 Restaurant & Bar
92602392
Petter Gjermstad
Petter Gjermstad
KC Follo
918 60 868
Kristina Polanscak
Kristina Polanscak
The Well
977 59 293
Per Aaraas
Per Aaraas
Adecco
453 96 370
Vegard Svendsby
Vegard Svendsby
Sweco
986 98 687
Jon Mjelde
Jon Mjelde
Azets
410 05 552