Prosjekt: Arbeidsinkludering & Bærekraft

Prosjektet skal:
  • Skape flere arbeidsplasser, og bidra til effektiv rekruttering av ledige i samarbeid med næringslivet og det offentlige 
  • Bygge stolthet hos bedrifter som åpner arbeidsplassene sine for inkludering 
  • Spre kunnskap og bevissthet om hvorfor mangfold og inkludering er viktig  
  • Løfte frem gode historier og erfaringer med arbeids- og samfunnsinkludering 
  • Skape økt sosialt engasjement og øke antallet arbeidsplasser som tar samfunnsansvar 
  • Styrke jobbmulighetene for Follo´s innbyggere
  • Gjøre Follo kjent for å ha Norges mest inkluderende arbeidsliv