Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Follobanen / Ski Stasjon

På denne siden vil vi holde dere oppdatert på hvordan perioder ser ut fremover ifht. støyende og støvende arbeid som utføres av BaneNor. 


Fortsatt anleggsarbeid i Ski

 

I Ski fortsetter arbeidet med å ferdigstille plattform 3 og undergangen ved stasjonens øst-side. I sommer skal det i dette området uføres støping av fester til plattformtaket som skal heises på plass og monteres.

Støyende arbeid vil primært pågå fra 07:00 til 19:00
 

Sommerukene i Ski skal også benyttes til utbedring av det elektriske anlegget. Entreprenøren vil blant annet benytte hydraulisk utstyr i arbeidet. Dette er ikke særskilt støyende arbeid, og arbeidet forflytter seg.
 

Området Roås/Kvakestad skal tilbakeføres i løpet av sommeren. Her vil det være transport av jord og masser og etter hvert også beplanting av trær mens det fortsatt er vekstsesong.
 

I morenen nord for Nordbyveien bro vil det fra uke 22-31 pågå mikropæling som skal sikre grunnen. Dette er støyende arbeid som vil bli varslet nærmeste naboer særskilt.
 

Entreprenøren OHL vil jobbe både helger og netter i sommer, men bortsett fra arbeidet i morenen er det ikke planlagt for særskilt støyende arbeid i Ski.

Tiltak for støv: BaneNor har satt i gang rutiner om at området skal fuktes ca. 3 ganger i uken + ved behov for å minske støvproblemet i størst mulig grad. Her er det viktig at tidlig har god dialog med BaneNor hvis problemet blir stort, slik at ytterligere tiltak kan tas. 

Næringsforeningen har løpende dialog med både kommunen og BaneNor for å sikre en så smidig prosess som mulig. Ta derfor gjerne kontakt med oss hvis det er ting du ønsker at vi skal ta opp med dem. 

Siste nytt