Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Vi har flyttet til Rosenholm Campus!

Foreningen vokser i omfang, både i antall medlemmer og behovet for profesjonelle møtelokaler og fasiliteter. Vi har derfor tatt steget videre og etablert oss på Rosenholm Campus på Kolbotn for å være tettere på næringslivet i regionen.

Aspelin Ramm som eier Rosenholm Campus har vært medlemmer av foreningen i mange år, og ser stor verdi av å ha foreningen huset på Rosenholm. 

Rosenholm Campus er et stort og pulserende næringsfellesskap med over 150 leietakere med til sammen over tusen ansatte. Her finner du bank og finans, helsebedrifter, eventbyrå, reiselivsaktører og en lang rekke teknologibedrifter – bare for å nevne noen. Rosenholm Campus er et stort bygg på flere måter, og vi er opptatte av at leietakerne kan bygge nettverk både på tvers av bransjer og størrelse. Nå blir også Folloregionens Næringsforening en del av Rosenholm Campus, og da kan vi sammen forsterke og videreutvikle nettverket og legge til rette for flere typer aktiviteter – ikke bare for de eksisterende leietakerne men også åpne huset for andre gjester. Vi gleder oss til samarbeidet!

- Driftssjef ved Rosenholm Campus, Mette Schi Saastad

Du kan også lese mer om Rosenholm Campus på deres profil i næringsregisteret her

Siste nytt