Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

På tide med gode vilkår for serveringsbransjen

Næringsforeningen har nylig sendt inn et høringsinnspill til politikerne i Nordre Follo Kommune med en klar beskjed: dagens skjenketider må justeres for å styrke det lokale næringslivet.

I 2020 ble skjenketidene i Nordre Follo justert fra kl. 03:00 til kl. 02:30, og uteserveringene ble pålagt å stenge allerede kl. 00:00. Disse endringene har skapt flere utfordringer for serveringsbransjen i kommunen, og det er på tide å adressere dem.

I Akoholpolitisk Handlingsplan for 2025 - 2028 har poltikerene og administrasjonen kommer frem til veldig mange gode endringer. Automatisk fornyelse, strengere komeptansekrav, mer dialog med kommune og politi er noen av endringene de har lagt til rette for - men noe viktig mangler. 


Hva har skjedd siden 2020?

Ifølge bransjen selv har den reduserte skjenketiden gjort det vanskeligere å konkurrere med Oslo, som fortsatt har skjenketider til kl. 03:00 uten forskjell mellom inne- og uteservering. Gjester som ønsker å fortsette kvelden drar heller til Oslo, noe som tapper Nordre Follo for både besøkende og inntekter.


Praktiske utfordringer

Når uteserveringene må stenge kl. 00:00, mister lokalene en stor del av kapasiteten, og mange gjester velger å dra andre steder. Dette skaper også praktiske utfordringer for de som ønsker å ta en pause ute, da de må sette fra seg drikkevarer inne. Dette kan ofte føre til bråk og diskusjoner, og skaper ekstra arbeid for vekterne.


Økonomiske og sosiale konsekvenser

Selv om vi ikke har konkrete tall på økonomiske tap, har flere serveringstilbud blitt nødt til å stenge ned de siste årene. Kveldsbråk i sentrum har også økt, noe som tyder på at tidlig stengetid skaper flere uheldige situasjoner.

I tillegg gjør stengt uteservering etter kl. 00:00 tilbudet mindre tilgjengelig for et mangfold av grupper i samfunnet. Mange ønsker å ta del i utelivet, men i et roligere format enn det som foregår inne. Uteserveringene er mer inkluderende og roligere, noe som appellerer til et bredere publikum.


Sammenligning med Oslo

Oslo har skjenketider til kl. 03:00 uten forskjell mellom inne- og uteservering, og dette er en praksis vi mener Nordre Follo også bør følge. For å være konkurransedyktige og sikre et rettferdig og levende utelivsnæring, er det nødvendig med like vilkår.


Hva vi foreslår

Næringsforeningen foreslår at skjenketidene i Nordre Follo justeres tilbake til kl. 03:00, uten forskjell på inne- og uteservering. Dette vil bidra til å styrke det lokale næringslivet, redusere uheldige sosiale konsekvenser, og gjøre Nordre Follo mer attraktiv som utelivsby.

I dialog med NHO Reiseliv har de også valgt å sende inn sitt innspill til høringen, hvor de støtter opp om foreningens forslag - og foreslår det samme. 


Avslutning

For å sikre et levende og bærekraftig næringsliv i Nordre Follo er det avgjørende at kommunen tar ansvar og legger til rette for bedre vilkår for serveringsbransjen. Vi håper politikerne tar våre innspill til etterretning og jobber for å skape bedre rammevilkår for serveringsbransjen i vår kommune.

Siste nytt