Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Nye lokale kompensasjonsordninger

Nordre Follo-, Ås- og Frogn kommune har lokale komp. ordninger ute nå!
De ulike komp. ordningene har mange kriterier, og ulike krav til dokumentasjon, prioriterte bransjer osv. Sett deg derfor nøye inn i de ulike ordningene - og ta kontakt med kontaktpersonene på de ulike ordningene hvis du har spørsmål til ordningen.

Næringsforeningene har satt sammen en ressursgruppe som kan hjelpe deg å manøvrere de ulike ordningene.

Her har du en oppsummering av de ulike ordningene:Nordre Follo Kommune


Sum: 3.230.000
Frist: 6. Februar 2022
 

Følgende virksomheter kan søke:

  • Serveringssteder med skjenkebevilling (næringskode 56)
  • Serveringssteder (næringskode 56)
  • Overnattingssteder (næringskode 55)
  • Reiselivsvirksomheter (næringskode 79)  
Les mer her

 

Ås Kommune


Sum: 5.390.000
Frist: 24. Januar 2022

Følgende virksomheter kan søke:
  • Ingen begrensning på bransje
Les mer her

 

Frogn Kommune


Sum: 1.669.000
Frist: 26. Januar 2022

Følgende virksomheter kan søke:
  • Serveringssteder med skjenkebevilling utstedt i Frogn kommune (næringskode 56)
  • Serveringssteder (næringskode 56),
  • Overnattingssteder (næringskode 55)
  • Reiselivsvirksomheter (næringskode 79)
  • Andre virksomheter som er direkte berørt av smittevernstiltakene og av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Les mer her

Siste nytt