Top Image

Hold deg oppdatert på hva som skjer i regionen

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner. 
Top Image

Dra nytte av medlemsskapet

Som medlem kan du knytte deg et sterkt nettverk, og delta på alle våre arrangementer, kurs og samlinger. Du får flere gode medlemstilbud, og du har mulighet til å påvirke næringsutviklingen i regionen sammen med oss.

Ny støttemulighet for korona-rammede virksomheter i Ås

Ås kommune har tilgjengelig et tilskudd på 5 685 949 kroner av myndighetenes krisepakke til lokalt næringsliv. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Fristen for å søke er fredag 17. september.

Alle virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan søke om støtte. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres. Dette gjelder bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssentre (eller lignende aktivitets-/sportstilbud). Tilskuddet er spesielt innrettet mot mindre virksomheter.
 

Det kan søkes om kompensasjon for kostnader/tap for perioden 12. mars 2020 frem til søknadsdato.
 

– Vi ønsker med dette å gi anledning til de bedriftene som ikke fikk med seg den første utlysningsrunden for ordningen, til å kunne søke om støtte til tap de har hatt også helt i begynnelsen av nedstengingen, forteller Kristine Lien Skog, leder for Hovedutvalg for næring og miljø i Ås kommune.


Kriteriene for hvem som kan søke, og hva det kan søkes om, er beskrevet på REGIONALFORVALTNING.no. Virksomheter som oppfyller vilkårene for å søke om tilskudd, må sende søknad om midler via siden til Regionalforvaltning.
 

– Vi anbefaler på det sterkeste at søkere er nøye med å fylle ut de påkrevde skjemaene riktig, og at de legger ved nødvendig dokumentasjon, understreker Lien Skog. – Det vil gjøre saksbehandlingen mer effektiv, og det er en fordel for både søker og kommunen.