Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Follotrykk AS

Follotrykk AS har spisskompetanse på de fleste områder innen trykksakproduksjon.
Vi kan hjelpe deg med alle faser i framstillingen, helt fra idé og utforming til produksjon og distribusjon.

Fra idé til handling
Et budskap som skal formidles til en bestemt gruppe mennesker må ha et klart og entydig språk og en visuell utforming som treffer målgruppa midt i solar plexus. For å klare dette, må du kjenne de spesielle behovene og særegenhetene denne gruppa har. I dagens informasjonsoverflod er det viktigere enn noensinne å presentere budskapet på en profesjonell og gjennomtenkt måte, slik at det ikke drukner i all ”støyen” i samfunnet. Vi hjelper deg gjerne med å utvikle en idé du allerede har, eller vi kan være en nyttig sparringpartner som bistår deg fram til en optimal budskapsformidling.

Utseende og profil
Våre grafikere kan være behjelpelige med å utvikle din egen profil gjennom logo, visittkort, brevark, brosjyrer, tidsskrifter, bøker, plakater m.m. Vi kan også utvikle en firmaidentitet fra bunnen av eller redesigne en profil som allerede er innarbeidet. Farger, fonter, papirkvaliteter, formater etc. er alle elementer som er avgjørende for at budskapet du ønsker å formidle skaper nødvendig interesse for produktene dine.

Førtrykk
Vår designavdeling tar seg av design/oppsett, bildemanipulering, retusjering, dypetsing osv. Vi har medarbeidere som er faglig dyktige på området og som sørger for å legge grunnlaget for et vellykket sluttprodukt.

Offset- og digitaltrykk
Follotrykk AS har en oppdatert og moderne maskinpark som tar imot de fleste type originalfiler for produksjon via Mac eller PC. Vi leverer de fleste typer trykksaker innenfor offset og digitaltrykk.

Plotting
Vi tilbyr plotting av plakater, postere og Roll Up med meget god kvalitet og rask levering! Disse kan leveres inn til oss for produksjon fra de fleste programmer, men er det mulig å levere en PDF-fil, er det best. Hvis grunnlaget (bilder, grafer, logoer etc.) er godt nok, det vil si 200-300 DPI, kan du godt lage fila i A4 hvis den skal ut i 70x100cm. Skal du lage plakater og er i tvil, så ta kontakt før du begynner!

Laminering
Vi kan laminere alle typer plakater. Bredde opp til én meter, fri lengde.

Kopiering
Vi kopierer i farge og svart/hvitt med meget god kvalitet i alle formater opp til A3. Rask levering!

Internett/webdesign
Dersom du ønsker å benytte en trykksak på internett, hjelper vi deg gjerne i gang med dette.
For å legge ut en reklamebrosjyre på en hjemmeside kreves noe konvertering av bilder og tekst. I enkelte tilfeller vil det også være hensiktsmessig å endre noe på layout og design.
I samarbeid med SL Produksjon AS hjelper vi deg med produksjon av websider, enten det gjelder design/oppsett av en webside du allerede har, eller fullstendig konstruksjon fra domeneregistrering til publisering.

Kontaktpersoner

Helge Bunæs
Daglig leder