Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Follo Truckutleie A/s

AS Follo Truckutleie er en familiebedrift som ble etablert i 1973 og hadde truckutleie, containerutleie samt transport som hovedoppgaver. Denne etableringen kom som resultat av lang erfaring innen transport og gjenvinning da Bjørn Prytz far til dagens Bjørn Arvid Prytz allerede i 1937 startet med transport og innsamling av blant annet flasker, metall og ullstrikker til gjenvinning.
 

I slutten av 70 årene leide bedriften et stort område av Ski Kommune på Langhus. Området ble da brukt til sortering av papp. I begynnelsen av 90 årene kjøpte familien område og begynte med gjenvinning av avfall under navnet Regnbuen Gjenvinning. Regnbuen industriområde ligger meget sentralt på Langhus med lett tilgang til både E6 og E18.


I løpet av de neste årene ble naboeiendommen kjøpt opp av familien og utbygd til også å dekke utleie av vaskeanlegg for både person - lastebiler, bensinstasjon, storkiosk / butikk samt verksted. Gjenvinning av avfall på eget område er i dag den største delen av bedriften.

AS Follo Truckutleie er i dag en familiebedrift med 31 ansatte og flere underbedrifter som har spesialisert seg på å utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for morselskapet og kunder. Selskapene har en totalomsetning på ca 45 mill og hovedinntekten er transport og utleie av avfallscontainere samt gjenvinning og sortering av avfall på eget område. Vårt nærområde er hele Follo, grense til og med Spydeberg / Hobøl, grense Moss samt til og med Oslo syd.


Selskapet har i dag tillatelse fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen I Oslo og Akershus til å motta og behandle alle typer avfall samt farlig avfall. Selskapet har også egen eksportavdeling for diverse avfall samt egne nedstrømløsninger. Bedriften er godkjent av opplæringskontoret for Anleggs og bergfagene i Oslo, Akershus og Østfold innen avfall og gjenvinning.


AS Follo Truckutleie har arbeidet målrettet og langsiktig for kontinuerlig utvikle nye innovative løsninger tilpasset enhver bransje gjennom hele gjenvinningsprosessen.

Vårt mål er å tilby skreddersydde gjenvinningsløsninger i sammarbeid med kunden som gir best resultat for kundens avfall.

Kontaktpersoner