Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Drømtorp VGS


Skolen ble etablert i 1967 som Ski yrkesskole for handel og kontor i Kirkeveien i Ski (nå Kontra kulturskole).
 

Ved innføring av videregående opplæring i 1976 fikk skolen navnet Kontra videregående skole. Høsten 1993 flyttet skolen til Ski Næringspark og byttet navn til Drømtorp videregående skole.
 

Skolen stod ferdig i ny drakt etter en ombygging og renovering av lokalene i 2008. Vi har et moderne auditorium, idrettshall, kantine og et innebygget skoletorg som sosial arena for lærere og elever.
 

Bygget med ”den røde klossen” skiller seg ut i en ellers så nøktern bebyggelse i Drømtorp næringspark. ”Klossen” gjenspeiler enden av en Ferrari på full fart inn i fremtiden. Drømtorp er i så måte en nytenkende skole med fokus på fremtiden – spesielt for våre elever, men også for alle de som jobber her.

Navnet Drømtorp er gammelt. På 1400-tallet kunne man finne Drymbulstorp. Drymbull er et personnavn, som er avledet av Drumbr som betyr trekubbe og torp som betyr tett bebodd, folksomt sted. Formen Drømtorp er registrert i 1578.
 

Der hvor Drømtorp videregående skole ligger i dag var det engang i tiden en sprengstoffabrikk. Fra høsten 1984 ble den nedlagt.

Kontaktpersoner