Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Advokatfirmaet Halvorsen og Co

I over 30 år har Advokatfirmaet Halvorsen og Co vært en totalleverandør av juridisk rådgivning for næringsliv, organisasjoner og privatpersoner.

Vi har nå over 38 ansatte og kontor i Lillestrøm og i Ski, samt avdelingskontor på Jessheim og i Aurskog.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste juridiske områder, med særlig fokus på forretningsjus, personskadeerstatning og insolvens/konkurs. Vi skal dessuten til enhver tid være ledende innenfor rettsområdene arv- og familierett, arbeidsrett og fast eiendom. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vil således kunne tilby de juridiske tjenester det er behov for til enhver tid.

Gjennom mange års advokatvirksomhet har advokatfirmaet opparbeidet seg en unik lokalkunnskap og innsikt i sine regioners næringsliv. Våre forretningsadvokater har solid kompetanse og kommersielle forståelse med allsidig erfaring fra næringslivet. FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. Vi tar stadig i bruk nye bærekraftige løsninger som igjen skal skape merverdi for kundene og samfunnet. Halvorsen og Co har valgt å løfte frem tre bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: God helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Kontaktpersoner

Øyvind Kilstad
advokat/partner
Catharina Skage
advokat
Tony Støkkebo
advokat
Lotte Lundby Kristiansen
advokat/managing partner