Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Tilliten Beate Gundersen

​Det gode medmenneskelige møtet. 

Du blir møtt med respekt og interesse. Under trygge rammer kan vi samtale om og utforske det du måtte ha på hjertet.

Er du nær pårørende til en som sliter med rus eller annen sykdom? Har du mistet din livsledsager eller står i en utfordrende livssituasjon? Sliter du med å finne en god balanse mellom følelser, fysisk aktivitet og kosthold? ​

Tilliten Beate Gundersen er et privat foretak som leverer helsebevarende tjenester rettet mot voksne. Offentlig autorisasjon som helsefagarbeider. Enesamtaler, grupper, kurs og foredrag.

Mer informasjon på hjemmesiden og Facebook.

Kontaktpersoner

Beate Gundersen
Daglig leder

Bilder