Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Vestby Næringsforum

Hvem er vi?

Vestby Næringsforum ble stiftet 5. februar 2019 av Son Næringsforening og Vestby BedriftsForum, og er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for næringslivet i Vestby kommune. Vestby Næringsforum er næringslivets viktigste talerør og aktør for å fremme næringsutvikling i hele kommunen. I tillegg arbeider vi med å fremme samt utvikle kommunen som en attraktiv reiselivsdestinasjon gjennom prosjektet Opplev Vestby. Organisasjonen lanserte i desember 2020 websiden http://www.opplevvestby.no som skal stimulere beboerne til å bruke kommunen, samt øke antall besøkende til kommunen.


Formål


Formålet er å fremme en offensiv næringsutvikling, bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.


Målsetting

Vestby Næringsforum skal bidra til å utvikle og profilere Vestby kommune som attraktiv destinasjon for næringsutvikling og reiseliv, samt fremme næringslivets felles interesser overfor myndigheter og andre instanser. Vi skal formidle kompetanse, stimulere til samarbeid, og danne et godt miljø mellom ulike aktører og bransjer i kommunen. Arbeidet vi gjør skal bidra til at Vestby Kommune fremstår som en attraktiv næringslivsdestinasjon og dermed skape flere arbeidsplasser.

Kontaktpersoner

Annie Korsmo
Daglig leder