Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
 • Prioritert sortering i næringsregisteret
 • Tilgang til et stort nettverk
 • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
 • Vis deg frem for lokale kunder
 • Finn nye samarbeidspartnere
 • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Nesodden Næringsråd

Nesodden Næringsråd er en nøytral og upolitisk medlemsorganisasjon. Vårt formål er å styrke det lokale næringslivet. Vi ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å støtte og utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter på Nesodden.


Viktige oppgaver for Nesodden Næringsråd

 • Arbeide for at næringslivet i nesodden kommune får best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter
 • Ivareta næringslivet interesser spesielt overfor kommunale myndigheter
 • Bidra med informasjon som er av faglig og økonomisk interesse for medlemmene
 • Være et møtested og legge til rette for nettverksbygging
 • Arrangere merkedager som Næringslivets dag og Nært på Næring i samarbeid med kommunen
 • Ha god kontakt med politisk ledelse og kommunal administrasjon

Styret 

Torgeir Koteng
Stein Hodnugseth
Marianne Gathe 
Johannes Marseth
Anders Dammyr 
Dag Wroldsen

Kontaktpersoner

Torgeir Koteng
Styreleder