Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
 • Prioritert sortering i næringsregisteret
 • Tilgang til et stort nettverk
 • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
 • Vis deg frem for lokale kunder
 • Finn nye samarbeidspartnere
 • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Frogn Næringsråd

Frogn Næringsråd er en politisk nøytral interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Drøbak by og Frogn kommune.

 

Prioriterte oppgaver

 1. Få alle næringsdrivende i Frogn kommune til å tenke i samme retning, for bygge opp Frogn Næringsråd til en slagkraftig og handlekraftig organisasjon.
 2. Ha kunnskap om medlemmenes ønsker og behov.
 3. Ha innsikt i politiske partiers næringspolitikk og god kontakt med partiene.
 4. Ha gode relasjoner til ordfører, rådmann, enhetsledere og saksbehandlere i Frogn kommune.
 5. Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.Styremedlemmer

Knut Oscar Nordby
Elisabeth Frøberg (Kunstnerforum)
Monica Schau Eriksen (Drøbak Sentrum)
Ragnar Sørlie (Drøbak City, kjøpesenter)
Steffen Hellesøe
Rikke Øen 
 

Gruppemedarbeidere

Aleksander Øyestad (Eiendom og Håndverk)
Anders A. Johansen (Visit Drøbak)

Kontaktpersoner

Sindre Sandberg
Styreleder