Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

BLK Rådgivning & Rettshjelp

BLK Rådgivning har som målsetning å jobbe frem utenrettslige løsninger for sine klienter.
 

Kjernen i BLK Rådgivnings tjenestespekter er innen områdene etikk & compliance, utenrettslig mekling- og konfliktløsning og rådgivning innen HR, HMS og organisasjon.

Gode programmer og løsninger innenfor disse områdene, bidrar til å øke virksomhetens attraktivitet og lønnsomhet. Etisk forretningsførsel og god regeletterlevelse samt vilje til å løse konflikter og vanskelige saker utenrettslig der dette er mulig, kan bidra til å styrke virksomhetens renommé. Det samme gjelder for virksomheter hvor HR-leveranser, som støtter virksomhetens strategi så vel som organisasjonens behov, er ønsket. BLK Rådgivning organiserer hovedsakelig sine oppdrag som prosjekter, noe som bidrar til å sikre en ryddig, oversiktlig prosess og resultatoppnåelse.
 

I tillegg bistår BLK Rådgivning klienter med rettshjelp innen blant annet strafferett, prosess, politirett, arbeidsrett og personvernrettslige problemstillinger. Rettshjelp ytes i medhold av domstolloven § 218.
 

BLK Rådgivning skal engasjere seg i- og mene noe om utviklingen av prioriterte rettsområder, rettssikkerhet og rettsliggjøringen av samfunnet vårt. Dette engasjementet skal blant annet synliggjøres både i form av kunnskapsformidling, aktiv bistand og inngivelse av høringssvar på prioriterte områder.

Kontaktpersoner

Berit Koksvik
Daglig leder