Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Vinkl AS

Lange tradisjoner med ansvar for fremtiden.
 

Vinkl AS er et ledende spesialistmiljø for eiendomsutvikling i Ski og Follo. Med et langsiktig fokus, og et personlig eierskap, er vår ambisjon å prege hvordan Østlandets mest spennende vekstregion skal formes.
 

Som innbyggere i Ski, har vi et helt unikt ønske om å bygge videre på de verdiene som finnes i byen, nemlig et varmt, inkluderende og et vakkert sted å bo.

Vinkl AS er et lite miljø, men med et stort nettverk av samarbeidspartnere. Til hvert boligprosjekt tar vi med oss partnere som vi mener er best egnet for å lykkes sammen med oss.

Kontaktpersoner

Espen Pettersen Roald
Daglig leder
Joachim Graff
Eiendomssjef og prosjektleder