Lukk Close

Registrer deg i vårt næringsregister!

Det er gratis og uforpliktende å registrere din bedrift i næringsregisteret, det er dog noen fordeler til medlemmer.
Bli medlem av FRNF
Medlemskontigent
  • Prioritert sortering i næringsregisteret
  • Tilgang til et stort nettverk
  • Deltakelse på alle våre arrangementer
Les mer og registrer deg her!
Kun næringsregister
Gratis
  • Vis deg frem for lokale kunder
  • Finn nye samarbeidspartnere
  • En fot innenfor, som åpner flere muligheter
Les mer og registrer deg her!

Norconsult Norge AS

Norconsult Østfold og Follo dekker kontorene i Askim, Sarpsborg og Ski. Vi er spesialister innen bygg og eiendom, samferdsel og infrastruktur. Vi planlegger og prosjekterer samfunnskritiske funksjoner som vannforsyning, veier og energiproduksjon. Vi jobber også med utvikling av gode bysentrum og boligområder. Vårt kontor i Ski har en særlig sterk profil på eiendomsjuridisk rådgivning. Vi tilbyr bistand og gjennomføring i grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifte, seksjonering og fradeling av eiendom, samt risikoanalyser og lønnsomhetsvurderinger for eiendomsprosjekter. Norconsult er Norges største rådgivende ingeniørbedrift med 3700 ansatte i Norge.

Kontaktpersoner

Lars Thorbjørnsen
Markedssjef region Sør-Øst
Truls Johannessen
Avdelingsleder VA