Medlemspris på vekstprogrammet ESSE

Esse er et ord av norrøn opprinnelse som betyr “Ildsted med ekstra sterk oppvarming av emner som skal smis“

Esse vekstprogram er et unikt program skreddersydd for bedrifter med vekstambisjoner, både nasjonalt og internasjonalt, fortrinnsvis innen agrifoodtech og miljø.

Gjennom programmet får du:
  • Nettverksmuligheter: Knytt verdifulle kontakter med andre bedrifter og kompetansepersoner i din bransje.
  • Forskningstilgang: Få tett tilknytning til ledende forskningsmiljøer på Campus Ås, inkludert NMBU, NIBIO, Nofima og Veterinærinstituttet.
  • Praktisk verktøy: Lær nye perspektiver og få verktøy og metoder du kan bruke direkte i din bedrift.
  • Høyt faglig nivå: Dra nytte av forelesninger og veiledning fra sentrale eksperter i bransjen.
  • Innovasjonsmiljø: Bli del av et aktivt innovasjonsmiljø på Campus Ås, støttet av Aggrator og BIT Innovasjonssenter.

Esse vekstprogram tilbyr en innføring i områder som er essensielle for å utvikle ditt selskap og oppnå suksess og vekst som gründer eller som beslutningstaker i en etablert virksomhet. Programmet kombinerer teoretisk kunnskap med praktisk erfaring. Slik kan du implementere det du har lært, og løfte bedriften til et høyere nivå.

Videre vil du få muligheten til å utvide ditt profesjonelle nettverk ved å knytte kontakter med andre profesjonelle og eksperter, noe som er avgjørende for raskere vekst enten nasjonalt eller internasjonalt.

Vi har utviklet ESSE sammen med flere av våre tjenestepartnere (Preferred Service Providere) for å sikre både utmerket kvalitet og oppdatert kunnskap av utviklingene i markedet: Nextech, Dehns patentbyrå, EY, ScaleUPXQ, Amesto Growth, Mandag Igjen, Foresight Consulting og ESACON

 
MODUL INNHOLD FAGLIG ANSVARLIG DATO
Produkt Design
 
Utvikle utvidede produkt tilbud og teste ut i markedet (lean thinking, teste, markedsundersøkelser)
 
NxTech 28.5.2024
Bærekraftige forretningsmodeller
 
Hvordan kan selskapene integrere bærekraft i forretningsmodellen?
 
Mandag igjen 11.6.2024
IPR strategy
 
Definere kjerneteknologi og hvordan utvikle strategi for å beskytte denne. Sikre “freedom to operate”.
 
DEHNS 27.8.2024
Salg, markedsstrategi og kommunikasjon
 
Hvem er den ideelle kunden, markedssegmentering, partnerstrategi, distribusjons- kanaler, geografi osv
 
Amesto Growth
ScaleUpXQ
10.9.2024
Budsjettering og økonomisk planlegging
 
Hvordan sette opp et budsjett. Likviditetsprognose og behov for kapital.
 
Foresight Consulting 15.10.2024
Bygge organisasjon og rekruttere styre
 
Hvordan bygge et sterkt team og utnytte teamets styrker. Hva er den neste funksjon som skal rekrutteres? Hvordan bygge kultur og felles verdier. Ansattes opsjonsprogram og andre insentiver.
 
EY 29.10.2024
Finansiering og hvordan gjøre seg attraktiv for investorer
 
Offentlige finansierings- muligheter.
Hva ser private investorer etter. Hvordan forberede selskapet til å bli attraktivt for investorer. Forberedelse til dialog med investorer, forstå, “term sheet!. Planlegge finansiering i flere runder. Hvordan klargjøre for “due dilligence”.
 
ESACON 12.11.2024
Pitch trening
 
Forberede presentasjon for investorpanel
 
Aggrator 26.11.2024

Andre medlemsfordeler