Samarbeidsavtale med FRNF

Her kommer det en beskrivende tekst om hva slags type samarbeid kommunen har med FRNF
Dette vil være viktig for både kommunen og næringsforeningen å kunne vise frem hvordan vi jobber sammen.